ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ గెలిచిన సంఖ్యలు

1.7 బిలియన్ INR

తదుపరి జాక్పాట్

ప్లేంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ ఆన్లైన్

తాజా ఫలితాలు 8, డిసెంబర్ 2023, శుక్రవారం.

డ్రా 2023/98

 • 21
 • 26
 • 53
 • 66
 • 70
 • 13
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 33 బిలియన్ INR
5 *
4 + 1 834304 INR
4 41715 INR
3 + 1 16686 INR
3 834 INR
2 + 1 834 INR
1 + 1 334 INR
0 + 1 167 INR

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ గెలిచిన సంఖ్యలు 5, డిసెంబర్ 2023, మంగళవారం.

డ్రా 2023/97

 • 18
 • 35
 • 40
 • 64
 • 67
 • 18
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 *
4 + 1 834304 INR
4 41715 INR
3 + 1 16686 INR
3 834 INR
2 + 1 834 INR
1 + 1 334 INR
0 + 1 167 INR

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ గెలిచిన సంఖ్యలు 1, డిసెంబర్ 2023, శుక్రవారం.

డ్రా 2023/96

 • 12
 • 47
 • 49
 • 52
 • 65
 • 12
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 83.4 మిలియన్ INR
4 + 1 834304 INR
4 41715 INR
3 + 1 16686 INR
3 834 INR
2 + 1 834 INR
1 + 1 334 INR
0 + 1 167 INR

* విజేతలు లేవు

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ సమాచారాన్ని

గా కూడా తెలిసిన The Big Game.

Multistate US lottery. Similar to పవర్‌బాల్, లోట్టో America మరియు సంయుక్త రాష్ట్రాలు ళుచ్క్య్ For Life.

టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు USA . డ్రా ఉన్నాయి మంగళవారం మరియు శుక్రవారం.

jackpotMinimum: వద్ద ప్రారంభమై jackpots.

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ నిర్వహిస్తారు Multi-State Lottery Association. అధికారిక వెబ్సైట్: www.musl.com

విన్నింగ్ ఆడ్స్ ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్

లోంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ ఆటగాడు ఎంపిక: మధ్య mainNumberCount సంఖ్యలు 1 - 70 మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి.

 • లో జాక్పాట్ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ సరిపోలే గెలుచుకుంది : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 302575000.
 • 2. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 12607300.
 • 3. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 931001.
 • 4. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 38792.
 • 5. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 14547.
 • 6. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 693.
 • 7. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 606.
 • 8. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 89.
 • 9. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 37.