న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 గెలిచిన సంఖ్యలు

తాజా ఫలితాలు 25, మార్చి 2023, శనివారం.

 • 1
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 16
 • 18
 • 20
 • 24
 • 26
 • 32
 • 39
 • 46
 • 47
 • 54
 • 64
 • 66
 • 70
 • 80

న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 గెలిచిన సంఖ్యలు 24, మార్చి 2023, శుక్రవారం.

 • 2
 • 4
 • 6
 • 12
 • 14
 • 15
 • 20
 • 22
 • 33
 • 44
 • 50
 • 53
 • 57
 • 59
 • 66
 • 67
 • 68
 • 71
 • 73
 • 77

న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 గెలిచిన సంఖ్యలు 23, మార్చి 2023, గురువారం.

 • 1
 • 5
 • 9
 • 10
 • 11
 • 14
 • 19
 • 20
 • 25
 • 26
 • 30
 • 32
 • 38
 • 40
 • 45
 • 49
 • 57
 • 60
 • 62
 • 63

న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 గెలిచిన సంఖ్యలు 22, మార్చి 2023, బుధవారం.

 • 9
 • 12
 • 16
 • 23
 • 25
 • 26
 • 29
 • 30
 • 31
 • 36
 • 38
 • 39
 • 43
 • 50
 • 51
 • 55
 • 56
 • 59
 • 66
 • 71

21, మార్చి 2023, మంగళవారం.

 • 12
 • 13
 • 18
 • 24
 • 27
 • 30
 • 35
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 44
 • 49
 • 53
 • 59
 • 61
 • 64
 • 66
 • 78

20, మార్చి 2023, సోమవారం.

 • 1
 • 5
 • 7
 • 10
 • 15
 • 22
 • 32
 • 35
 • 38
 • 46
 • 48
 • 50
 • 52
 • 56
 • 61
 • 63
 • 64
 • 67
 • 74
 • 79

19, మార్చి 2023, ఆదివారం.

 • 1
 • 2
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 19
 • 23
 • 25
 • 29
 • 36
 • 52
 • 55
 • 70
 • 71
 • 73
 • 74
 • 77

న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 సమాచారాన్ని

టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు USA . డ్రా ఉన్నాయి సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం మరియు ఆదివారం.

న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 నిర్వహిస్తారు New York Lottery. అధికారిక వెబ్సైట్: nylottery.ny.gov

విన్నింగ్ ఆడ్స్ న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10

లోన్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 ఆటగాడు ఎంపిక: మధ్య mainNumberCount సంఖ్యలు 1 - 80.

 • లో జాక్పాట్న్యూ యార్క్ ప్ఇచ్క్ 10 సరిపోలే గెలుచుకుంది : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 8911711.
 • 2. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 163381.
 • 3. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 7384.
 • 4. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 621.
 • 5. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 87.
 • 6. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 22.