యూరోపియన్ లాటరీలు

ఓవర్ 3.7 బిలియన్ INR ప్రతి వారం జాక్పాట్

యూరోపియన్ లాటరీలు

ఆస్ట్రియా Lotto

87 మిలియన్ INR ప్లే

Viking Lotto

స్పెయిన్ La Primitiva

4.2 బిలియన్ INR ప్లే

ఫిన్లాండ్ Lotto

బెల్జియం Lotto

జర్మనీ Lotto

వచ్చే ప్లే

ఐర్లాండ్ Lotto

609.3 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ SuperEnalotto

10.3 బిలియన్ INR ప్లే

స్వీడన్ Lotto

EuroMillions

3.7 బిలియన్ INR ప్లే

స్పెయిన్ El Gordo

1.5 బిలియన్ INR ప్లే

రొమేనియా Lotto 6/49

78.8 మిలియన్ INR ప్లే

ఫ్రాన్స్ Loto

174.1 మిలియన్ INR ప్లే

గ్రీస్ Lotto

పోలాండ్ Lotto

132.9 మిలియన్ INR ప్లే

స్పెయిన్ BonoLoto

165.4 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ SuperStar

10.5 బిలియన్ INR ప్లే

EuroJackpot

5.4 బిలియన్ INR ప్లే

హంగేరి Hatoslotto

102 మిలియన్ INR ప్లే

హంగేరి Otoslotto

545.4 మిలియన్ INR ప్లే

EuroMillions and My Million Raffle

ప్లే

గ్రీస్ Joker

ఆస్ట్రియా EuroMillions

3.7 బిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ Lotto

245.2 మిలియన్ INR ప్లే

ఐర్లాండ్ Daily Million

87 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ MillionDAY

87 మిలియన్ INR ప్లే

లాట్వియా Latloto 535

పోలాండ్ Mini Lotto

7.6 మిలియన్ INR ప్లే

పోలాండ్ Multi Multi

పోలాండ్ Super Szansa

పోలాండ్ Ekstra Pensje

పోలాండ్ Kaskada

ఆస్ట్రియా Zahlenlotto

బల్గేరియా Toto 2 5/35

బల్గేరియా Toto 2 5/50 Zodiac

బల్గేరియా Toto 2 6/42

బల్గేరియా Toto 2 6/49

స్లొవాకియా Euromiliony

ప్లే

చెక్ రిపబ్లిక్ Sportka Loto

డెన్మార్క్ Lotto

ఫ్రాన్స్ Keno

హంగేరి Skandináv Lottó

బెల్జియం Pick 3

మాల్ట Super 5

నెదర్లాండ్స్ Lotto

పోర్చుగల్ Totoloto

853 మిలియన్ INR ప్లే

రొమేనియా Joker

ప్లే

రొమేనియా Loto 5/40

స్లొవాకియా Loto

ప్లే

స్లొవాకియా Loto 5 z 35

ప్లే

స్లొవేనియా Loto

చెక్ రిపబ్లిక్ Euromiliony

పోలాండ్ Ekstra Premia

పోలాండ్ Lotto Plus

మాల్ట SuperStar

హంగేరి Keno

స్లొవాకియా Keno 10

లాట్వియా Dzokers

బెల్జియం Keno

జర్మనీ Keno

లాట్వియా Keno

లాట్వియా Dzokers 7

గ్రీస్ Proto

గ్రీస్ Propogoal

గ్రీస్ Super 3

గ్రీస్ Extra 5

స్వీడన్ Keno

ఫిన్లాండ్ Keno

ఫిన్లాండ్ Joker

ఆస్ట్రియా Joker

ఆస్ట్రియా TopTipp

ఇటలీ SiVinceTutto

ఇటలీ 10e lotto

లిథువేనియా Jega

ఇటలీ Lottomatica Nazionale

ఇటలీ Lottomatica Bari

ఇటలీ Lottomatica Cagliari

ఇటలీ Lottomatica Firenze

ఇటలీ Lottomatica Genova

ఇటలీ Lottomatica Milano

ఇటలీ Lottomatica Napoli

ఇటలీ Lottomatica Palermo

ఇటలీ Lottomatica Roma

ఇటలీ Lottomatica Torino

ఇటలీ Lottomatica Venezia

స్పెయిన్ Loteria Nacional

ప్లే

స్పెయిన్ Loteria de Navidad - El Gordo

ప్లే

జర్మనీ Spiel 77

జర్మనీ Plus 5

జర్మనీ Super 6

స్పెయిన్ Super Once

స్పెయిన్ Triplex