యూరోపియన్ లాటరీలు

ఓవర్ 4.2 బిలియన్ INR ప్రతి వారం జాక్పాట్

యూరోపియన్ లాటరీలు

ఆస్ట్రియా లోట్టో

122.8 మిలియన్ INR ప్లే

Viking లోట్టో

స్పెయిన్ La Primitiva

2.9 బిలియన్ INR ప్లే

ఫిన్లాండ్ లోట్టో

బెల్జియం లోట్టో

జర్మనీ లోట్టో

3.9 బిలియన్ INR ప్లే

ఐర్లాండ్ లోట్టో

ప్లే

ఇటలీ సూపర్ ఎనలోట్టో

5.4 బిలియన్ INR ప్లే

స్విట్జర్లాండ్ లోట్టో

స్వీడన్ లోట్టో

ఏఉర్ఒంఇల్ల్ఇఒన్స్

11.4 బిలియన్ INR ప్లే

స్పెయిన్ El Gordo

438.6 మిలియన్ INR ప్లే

రొమేనియా లోట్టో 6/49

వచ్చే ప్లే

ఫ్రాన్స్ లోటో

614 మిలియన్ INR ప్లే

గ్రీస్ లోట్టో

పోలాండ్ లోట్టో

37.8 మిలియన్ INR ప్లే

స్పెయిన్ బోనోలోటో

35.1 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ సుపెర్ష్త్అర్

5.5 బిలియన్ INR ప్లే

యూరోజాక్‌పాట్

1.9 బిలియన్ INR ప్లే

హంగేరి Hatoslotto

262 మిలియన్ INR ప్లే

హంగేరి Otoslotto

341.2 మిలియన్ INR ప్లే

గ్రీస్ జోకర్

ఆస్ట్రియా ఏఉర్ఒంఇల్ల్ఇఒన్స్

11.4 బిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ లోట్టో

247.1 మిలియన్ INR ప్లే

ఐర్లాండ్ డ్ఐల్య్ Million

ఇటలీ MillionDAY

87.7 మిలియన్ INR ప్లే

లాట్వియా Latloto 535

పోలాండ్ Mini లోట్టో

7.6 మిలియన్ INR ప్లే

పోలాండ్ Multi Multi

పోలాండ్ సుపెర్ Szansa

పోలాండ్ Ekstra Pensje

పోలాండ్ Kaskada

ఆస్ట్రియా Zahlenlotto

బల్గేరియా ట్ఒత్ఒ 2 5/35

బల్గేరియా ట్ఒత్ఒ 2 5/50 Zodiac

బల్గేరియా ట్ఒత్ఒ 2 6/42

బల్గేరియా ట్ఒత్ఒ 2 6/49

క్రొయేషియా లోటో 6/45

క్రొయేషియా లోటో 7/35

స్లొవాకియా Euromiliony

చెక్ రిపబ్లిక్ Sportka లోటో

డెన్మార్క్ లోట్టో

ఫ్రాన్స్ కేనో

హంగేరి Skandináv Lottó

ఐస్లాండ్ Lottó

బెల్జియం ప్ఇచ్క్ 3

మాల్ట లోట్టో

మాల్ట సుపెర్ 5

నెదర్లాండ్స్ లోట్టో

నార్వే లోట్టో

పోర్చుగల్ ట్ఒత్ఒloto

710.5 మిలియన్ INR ప్లే

రొమేనియా జోకర్

రొమేనియా లోటో 5/40

స్లొవాకియా లోటో

స్లొవాకియా లోటో 5 z 35

స్లొవేనియా లోటో

చెక్ రిపబ్లిక్ Euromiliony

పోలాండ్ Ekstra Premia

పోలాండ్ లోట్టో ప్లస్

హంగేరి కేనో

స్లొవాకియా కేనో 10

లాట్వియా Dzokers

బెల్జియం కేనో

జర్మనీ కేనో

లాట్వియా కేనో

లాట్వియా Dzokers 7

గ్రీస్ Proto

గ్రీస్ Propogoal

గ్రీస్ సుపెర్ 3

గ్రీస్ ఏ‍త్ర్అ 5

స్వీడన్ కేనో

ఫిన్లాండ్ కేనో

ఫిన్లాండ్ జోకర్

ఆస్ట్రియా జోకర్

ఆస్ట్రియా TopTipp

ఇటలీ SiVinceTutto

ఇటలీ 10e lotto

లిథువేనియా Jega

ఇటలీ లోటోమాటికా​ Nazionale

ఇటలీ లోటోమాటికా​ బారి​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ కాగ్లియారి​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ ఫ్లోరెన్స్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ జెనోవా​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ మిలన్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ నేపుల్స్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ పలెర్మో​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ రోమ్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ టురిన్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ వెనిస్​

స్పెయిన్ Loteria Nacional

ప్లే

స్పెయిన్ Loteria de Navidad - El Gordo

ప్లే

జర్మనీ Spiel 77

జర్మనీ ప్లస్ 5

జర్మనీ సుపెర్ 6

స్పెయిన్ సుపెర్ Once

స్పెయిన్ Triplex

స్విట్జర్లాండ్ Magic 4

స్విట్జర్లాండ్ Magic 3

చెక్ రిపబ్లిక్ Kasicka

Luxembourg High 5