యూరోపియన్ లాటరీలు

ఓవర్ 3.7 బిలియన్ INR ప్రతి వారం జాక్పాట్

యూరోపియన్ లాటరీలు

ఆస్ట్రియా Lotto

195.1 మిలియన్ INR ప్లే

Viking Lotto

స్పెయిన్ La Primitiva

1.8 బిలియన్ INR ప్లే

ఫిన్లాండ్ Lotto

బెల్జియం Lotto

జర్మనీ Lotto

975.6 మిలియన్ INR ప్లే

ఐర్లాండ్ Lotto

310.4 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ SuperEnalotto

3.9 బిలియన్ INR ప్లే

స్వీడన్ Lotto

EuroMillions

3.5 బిలియన్ INR ప్లే

స్పెయిన్ El Gordo

807.1 మిలియన్ INR ప్లే

రొమేనియా Lotto 6/49

49.1 మిలియన్ INR ప్లే

ఫ్రాన్స్ Loto

620.8 మిలియన్ INR ప్లే

గ్రీస్ Lotto

పోలాండ్ Lotto

488.4 మిలియన్ INR ప్లే

స్పెయిన్ BonoLoto

44.3 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ SuperStar

4.1 బిలియన్ INR ప్లే

EuroJackpot

4.2 బిలియన్ INR ప్లే

హంగేరి Hatoslotto

119.5 మిలియన్ INR ప్లే

హంగేరి Otoslotto

135.3 మిలియన్ INR ప్లే

గ్రీస్ Joker

ఆస్ట్రియా EuroMillions

3.5 బిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ Lotto

249.9 మిలియన్ INR ప్లే

ఐర్లాండ్ Daily Million

88.7 మిలియన్ INR ప్లే

ఇటలీ MillionDAY

88.7 మిలియన్ INR ప్లే

లాట్వియా Latloto 535

పోలాండ్ Mini Lotto

7.8 మిలియన్ INR ప్లే

పోలాండ్ Multi Multi

పోలాండ్ Super Szansa

పోలాండ్ Ekstra Pensje

పోలాండ్ Kaskada

ఆస్ట్రియా Zahlenlotto

బల్గేరియా Toto 2 5/35

బల్గేరియా Toto 2 5/50 Zodiac

బల్గేరియా Toto 2 6/42

బల్గేరియా Toto 2 6/49

స్లొవాకియా Euromiliony

చెక్ రిపబ్లిక్ Sportka Loto

డెన్మార్క్ Lotto

ఫ్రాన్స్ Keno

హంగేరి Skandináv Lottó

బెల్జియం Pick 3

మాల్ట Super 5

నెదర్లాండ్స్ Lotto

పోర్చుగల్ Totoloto

354.8 మిలియన్ INR ప్లే

రొమేనియా Joker

రొమేనియా Loto 5/40

స్లొవాకియా Loto

స్లొవాకియా Loto 5 z 35

స్లొవేనియా Loto

చెక్ రిపబ్లిక్ Euromiliony

పోలాండ్ Ekstra Premia

పోలాండ్ Lotto Plus

మాల్ట SuperStar

హంగేరి Keno

స్లొవాకియా Keno 10

లాట్వియా Dzokers

బెల్జియం Keno

జర్మనీ Keno

లాట్వియా Keno

లాట్వియా Dzokers 7

గ్రీస్ Proto

గ్రీస్ Propogoal

గ్రీస్ Super 3

గ్రీస్ Extra 5

స్వీడన్ Keno

ఫిన్లాండ్ Keno

ఫిన్లాండ్ Joker

ఆస్ట్రియా Joker

ఆస్ట్రియా TopTipp

ఇటలీ SiVinceTutto

ఇటలీ 10e lotto

లిథువేనియా Jega

ఇటలీ లోటోమాటికా​ Nazionale

ఇటలీ లోటోమాటికా​ బారి​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ కాగ్లియారి​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ ఫ్లోరెన్స్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ జెనోవా​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ మిలన్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ నేపుల్స్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ పలెర్మో​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ రోమ్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ టురిన్​

ఇటలీ లోటోమాటికా​ వెనిస్​

స్పెయిన్ Loteria Nacional

ప్లే

స్పెయిన్ Loteria de Navidad - El Gordo

ప్లే

జర్మనీ Spiel 77

జర్మనీ Plus 5

జర్మనీ Super 6

స్పెయిన్ Super Once

స్పెయిన్ Triplex

చెక్ రిపబ్లిక్ Kasicka

Luxembourg High 5