కెనడా లోట్టో 649 గెలిచిన సంఖ్యలు

308.4 మిలియన్ INR

తదుపరి జాక్పాట్

ప్లేకెనడా లోట్టో 649 ఆన్లైన్

తాజా ఫలితాలు 4, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం.

డ్రా 2023/10

 • 11
 • 13
 • 29
 • 31
 • 42
 • 47
 • 17
సంఖ్యలు బహుమతులు
6 *
5 + 1 *
5 *
4 *
3 *
2 + 1 *
2 *

కెనడా లోట్టో 649 గెలిచిన సంఖ్యలు 1, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం.

డ్రా 2023/9

 • 8
 • 22
 • 23
 • 24
 • 34
 • 38
 • 41
సంఖ్యలు బహుమతులు
6 *
5 + 1 *
5 *
4 *
3 *
2 + 1 *
2 *

కెనడా లోట్టో 649 గెలిచిన సంఖ్యలు 28, జనవరి 2023, శనివారం.

డ్రా 2023/8

 • 5
 • 12
 • 15
 • 26
 • 46
 • 48
 • 17
సంఖ్యలు బహుమతులు
6 *
5 + 1 *
5 *
4 *
3 *
2 + 1 *
2 *

* విజేతలు లేవు

కెనడా లోట్టో 649 సమాచారాన్ని

టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు కెనడా . డ్రా ఉన్నాయి బుధవారం మరియు శనివారం.

jackpotMinimum: వద్ద ప్రారంభమై jackpots.

కెనడా లోట్టో 649 నిర్వహిస్తారు Interprovincial Lottery Corporation.

విన్నింగ్ ఆడ్స్ కెనడా లోట్టో 649

లోకెనడా లోట్టో 649 ఆటగాడు ఎంపిక: మధ్య mainNumberCount సంఖ్యలు 1 - 49 మరియు 1 బోనస్ సంఖ్యలు.

 • లో జాక్పాట్కెనడా లోట్టో 649 సరిపోలే గెలుచుకుంది : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 13983816.
 • 2. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 2330636.
 • 3. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 55492.
 • 4. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 1033.
 • 5. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 57.
 • 6. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 81.
 • 7. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 8.