యూరోపియన్ లోట్టో బంగ్లాదేశ్

ఓవర్ 4.2 బిలియన్ INR ప్రతి వారం జాక్పాట్

యూరోపియన్ లాటరీలు

ఇటలీ సూపర్ ఎనలోట్టో

5.3 బిలియన్ INR ప్లే

ఏఉర్ఒంఇల్ల్ఇఒన్స్

11.4 బిలియన్ INR ప్లే

యూరోజాక్‌పాట్

1.9 బిలియన్ INR ప్లే

USA లాటరీలు

పవర్‌బాల్

77 బిలియన్ INR ప్లే

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్

22.2 బిలియన్ INR ప్లే

ఆస్ట్రేలియన్ లాటరీలు

ఆస్ట్రేలియా Saturday లోట్టో

265 మిలియన్ INR ప్లే

ఆస్ట్రేలియా Oz లోట్టో

795.1 మిలియన్ INR ప్లే

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో

ప్లే

దక్షిణ అమెరికన్ లాటరీలు

కొలంబియా Baloto

బ్రెజిల్ లోటోఫాసిల్

కెనడియన్ లాటరీలు

కెనడా లోట్టో 649

308.2 మిలియన్ INR ప్లే

క్యుబెక్ 49

ఆఫ్రికన్ లాటరీలు

దక్షిణ ఆఫ్రికా లోట్టో

47.7 మిలియన్ INR ప్లే

దక్షిణ ఆఫ్రికా డ్ఐల్య్ లోట్టో

2.2 మిలియన్ INR ప్లే

జపాన్ లోటో 7

334.5 మిలియన్ INR ప్లే

ఇతర లాటరీలు

రష్యా గోస్లోటో 6/45

ఉక్రెయిన్ సుపెర్ లోటో

41.5 మిలియన్ INR