యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో గెలిచిన సంఖ్యలు

ప్లేయునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో ఆన్లైన్

తాజా ఫలితాలు 28, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం.

 • 3
 • 15
 • 20
 • 48
 • 57
 • 58
 • 9

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో గెలిచిన సంఖ్యలు 24, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం.

 • 14
 • 15
 • 18
 • 22
 • 39
 • 50
 • 51

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో గెలిచిన సంఖ్యలు 21, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం.

 • 6
 • 13
 • 28
 • 34
 • 37
 • 45
 • 24

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో సమాచారాన్ని

టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ . డ్రా ఉన్నాయి బుధవారం మరియు శనివారం.

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో నిర్వహిస్తారు Camelot UK. అధికారిక వెబ్సైట్: www.national-lottery.co.uk

విన్నింగ్ ఆడ్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో

లోయునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో ఆటగాడు ఎంపిక: మధ్య mainNumberCount సంఖ్యలు 1 - 59 మరియు 1 బోనస్ సంఖ్యలు.

 • లో జాక్పాట్యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోట్టో సరిపోలే గెలుచుకుంది : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 45057474.
 • 2. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 7509579.
 • 3. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 144415.
 • 4. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 2180.
 • 5. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 97.
 • 6. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 10.