యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball గెలిచిన సంఖ్యలు

ప్లేయునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball ఆన్లైన్

తాజా ఫలితాలు 5, జనవరి 2021, మంగళవారం.

డ్రా 2021/2786

 • 3
 • 11
 • 12
 • 31
 • 34
 • 12
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 26.7 మిలియన్ INR
4 + 1 1.3 మిలియన్ INR
4 534248 INR
3 + 1 106850 INR
3 53425 INR
2 + 1 53425 INR
1 + 1 26712 INR
0 + 1 16027 INR

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball గెలిచిన సంఖ్యలు 2, జనవరి 2021, శనివారం.

డ్రా 2021/2785

 • 9
 • 11
 • 26
 • 28
 • 29
 • 12
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 26.7 మిలియన్ INR
4 + 1 1.3 మిలియన్ INR
4 534248 INR
3 + 1 106850 INR
3 53425 INR
2 + 1 53425 INR
1 + 1 26712 INR
0 + 1 16027 INR

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball గెలిచిన సంఖ్యలు 1, జనవరి 2021, శుక్రవారం.

డ్రా 2021/2784

 • 13
 • 17
 • 30
 • 34
 • 35
 • 1
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 2.7 బిలియన్ INR
5 26.7 మిలియన్ INR
4 + 1 1.3 మిలియన్ INR
4 534248 INR
3 + 1 106850 INR
3 53425 INR
2 + 1 53425 INR
1 + 1 26712 INR
0 + 1 16027 INR

* విజేతలు లేవు

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball సమాచారాన్ని

టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ . డ్రా ఉన్నాయి మంగళవారం, బుధవారం, శుక్రవారం మరియు శనివారం.

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball నిర్వహిస్తారు Camelot UK. అధికారిక వెబ్సైట్: www.national-lottery.co.uk

విన్నింగ్ ఆడ్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball

లోయునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball ఆటగాడు ఎంపిక: మధ్య mainNumberCount సంఖ్యలు 1 - 39 మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి.

 • లో జాక్పాట్యునైటెడ్ కింగ్డమ్ Thunderball సరిపోలే గెలుచుకుంది : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 620046
 • 2. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 8060598
 • 3. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 3648
 • 4. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 47416
 • 5. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 111
 • 6. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 1437
 • 7. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 135
 • 8. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 35
 • 9. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 29